Skip to content

BURHANI GUARDS INTERNATIONAL

Burhani Guards International

Members List


Mulla Murtaza bhai Shaikh Abdullah bhai Gilitwala (ADMIN)

Juzer bhai Hatim bhai Lakdawala

(MAJOR)

Murtaza bhai Zohair bhai Rupawala

(CAPTAIN)

Burhanuddin bhai Shaikh Siraj bhai Taskeen (VICE CAPTAIN)

Mulla Mufaddal Bhai Shaikh Haabil Bhai Zaveri

Shaikh Fakhruddin bhai Tayyeb bhai Chinwala

Shaikh Khuzaima bhai Shaikh Hakimuddin bhai Jawadwala

Mulla Murtaza bhai Saifuddin bhai Thanawala

Mulla Murtaza bhai Shaikh Abbas bhai Palanpurwala

Mulla Yusuf bhai Mulla Abbas bhai Umrethwala(dula)

Mulla Taher bhai Shaikh Husainali bhai Latif

Mulla Aziz bhai Shaikh Husain bhai Gandhi

Mulla Ebrahim bhai Shaikh Saifuddin bhai Attarwala

Mulla Murtaza bhai Shaikh Shabbir bhai Zakir

Mulla Moiz bhai Shaikh Alimurtaza bhai Sohagpurwala

Mulla Abdulqadir bhai Shaikh Aliasgar bhai Jabalpurwala

Mulla Juzer bhai Shabbir bhai Motorwala

Mustafa bhai Saifuddin bhai Savai

Zainulabedeen bhai Shaikh Abbas bhai Rajkotwala

Taher bhai Shaikh Mustansir bhai Babooji

Abduttayyeb bhai Abbas bhai Dedhawala

Murtaza bhai Jafar bhai Gadiwala

Huzaifa bhai Mulla Esmail bhai Lakdawala

Huzaifa bhai Mulla Siraj bhai Dahodwala

Quraish bhai Mazhar bhai Mehsari

Murtaza bhai Jafar bhai Kapadia

Murtaza bhai Hatim bhai Umrethwala

Huzaifa bhai Ishaq bhai Sabuwala

Murtaza bhai Shaikh Shabbir bhai Bharmal

Yusuf bhai Khuzaima bhai Kothari

Adnan bhai Mohammed bhai Sitabkhan

Mansoor bhai Ismail bhai Bagasrawala

Adnan bhai Ahmedali bhai Zaki

Aliasgar bhai Qasimali bhai Manasawala

Husain bhai Aliasgar bhai Hotelwala

Murtaza bhai Hakimuddin bhai Khachroadwala

Huzaifa bhai Shaikh Saifuddin bhai Burhani

Mohammed bhai Shaikh Mansoor bhai Jaorawala

Moiz bhai Mulla Asgarali bhai Saylawala

Abbas bhai Mohsin bhai Rangwala

Abdulqadir bhai Shaikh Sajjadhussain bhai Najib

Abdulqadir bhai Mohammed bhai Lakdawala

Burhanuddin bhai Huzaifa bhai Rangwala

Shabbir bhai Ahmedali bhai Zaki

Husain bhai Aliasgar bhai Tajir (sanchawala)

Murtaza bhai Shabbir bhai Sadriwala

Hamza bhai Iqbal bhai Dohadwala

Husain bhai Juzer bhai Ratlamwala

Mustafa bhai Husain bhai Broachwala

Aziz bhai Abdulhusain bhai Champawala

Husain bhai Hakimuddin bhai Masalawala

Adnan bhai Abduttayyeb bhai Dedhawala

Husain bhai Juzer bhai Sodager 

Husain bhai Yusuf bhai Arsiwala

Husain bhai Mohammed bhai Lakdawala

Mohammed bhai Mufaddal bhai Rampurawala