Skip to content

Members List


Mulla Juzer bhai Shabbir bhai Motorwala

Secretary

Mulla Abdulqadir bhai Shaikh Aliasgar bhai Jabalpurwala – Joint Secretary

Huzaifa bhai Shaikh Yusuf bhai Shakir

Treasurer

Adnan bhai Shaikh Yusuf bhai Lokhandwala


Mulla Murtaza bhai Shaikh Shabbir bhai Zakir

Murtaza bhai Mulla Juzar bhai Haamid

Huzaifa bhai Shabbir bhai Sodawala

Adnan bhai Abduttayyeb bhai Dedhawala

Abbas bhai Burhanuddin bhai Bhinderwala

Husain bhai Qutbuddin bhai Rangwala

Husain bhai Shabbir bhai Ratlamwala

Murtaza bhai Alihassan bhai Patangwala