Skip to content

Members List


Yusuf Bs Hatim Bs Jamali

Shaikh Akberali bhai Abbas bhai Haamid (Filmwala)

Shaikh Aziz bhai Moiz bhai Madraswala

Shaikh Fakhruddin bhai Tayyeb bhai Chinwala

Shaikh Haabil bhai Shamoon bhai Zaveri

Shaikh Idrisbhai Shaikh Zainulabedeen bhai Massawawala

Shaikh Imdaadhusain bhai Mulla Sadiqali bhai Khambati

Shaikh Juzer bhai  Saifuddin bhai Bata

Shaikh Murtaza bhai Shaikh Saifuddin bhai Attarwala

Shaikh Mustafa bhai Shaikh Taherali bhai Soni

Shaikh Nooruddin bhai Shaikh Ibrahim bhai Tajir

Shaikh Qasim bhai Mulla Abdultaiyab bhai Taskeen

Shaikh Saifuddin bhai Shaikh Abbas bhai Burhani

Shaikh Saifuddinbhai Shaikh Fazlehusain bhai Indorewala

Shaikh Saifuddin bhai Shaikh Yusuf bhai Rampurawala

Shaikh Shabbir bhai Shaikh Ibrahim bhai Mun

Shaikh Shabbir bhai  Hatim bhai Lilamwala

Shaikh Siraj bhai Mulla Abduttayyeb bhai Taskeen

Shaikh Yusuf bhai  Abbas bhai Jani

Shaikh Zakiuddin bhai Hasanali bhai Bhavnagarwala

Mulla Husain bhai Mulla Yusuf bhai Saboowala

Mulla Juzer bhai Shaikh Saifuddin bhai Campwala

Mulla Taher bhai Mohammed bhai Savliwala