Skip to content

Anjuman-e-Ezzi Jamaat, Marol


Aamil Saheb : Shaikh Saifuddin bhai Shaikh Ismail bhai Jamali
Muawin Aamil Saheb : Shaikh Adnan bhai Shaikh Saifuddin bhai Jamali
Secretary : Mulla Murtaza bhai Shaikh Abbas bhai Palanpurwala
Joint Secretary : Huzaifa bhai Mulla Siraj bhai Dahodwala
Treasurer : Mulla Juzer bhai Mulla Mohammedhusain bhai Kanchwala
Joint Treasurer : Mulla Ebrahim bhai Shaikh Saifuddin bhai Attarwala

Previous Aamil Sahebs

 1. 2019 to 2023 : Janab Ilyas Bs Juzer Bs Najmi
 2. 2016 to 2019 : Janab Mohammed BS Nomani
 3. 2014 to 2015 : Janab Aliasghar BS Nomani
 4. 2008 to 2014 : Janab JuzerBS Zakavi
 5. 2006 to 2007 : Janab Abitamim BS
 6. 2003 to 2006 : Janab Shabbir BS Imadi
 7. 2001 to 2003 : Janab Aliasghar BS Nomani
 8. 1997 to 2000 : Janab Jafer BS Moini
 9. 1994 to 1996 : Shk Gulamabbasbhai Indorewala
 10. 1991 to 1993 : Shk Aliasgharbhai Kukshiwala
 11. upto 1990 : Shk Ishaqbhai Shk Ahmedalibhai Ratlamwala