Vaccination Update:

Salaam un jameel
Al Vazarat us Saifiyah si taujihaat saadir thaya chay kay mumineen ala kulle haal vaccination lai le.6th Shawwal qabL mukammal taur per sagla kawaneen mutabik vaccination lai le .Vaccine lewa qabL potana family Dr nay consult karwu zaruri chay
Beway vaccine lida baad ITS per potaani certificate upload karay.