URS SYEDNA MOHAMMED BURHANUDDIN RA UPDATE:

Aaje 16mi raat Urs ni Majlis Magrib / Isha Namaaz baad foran Relay karwama aawse ej misal aawti kaal 16mi taarik – Urs na din ni Waaz 10.45am Relay karwama aawse.
Koi bhi mumeen aa barakat si mehroom na rahe.

Marol (Majlis / Waaz) Relay Link: http://tiny.cc/AEMRelay

Sagla mumeneen Syedna Mohammed Burhanuddin RA na Urs na dino ma URS na Niyaaz maa faakir rakam si shaamil thai.