Saifee Masjid Marol Namaaz Updates:

Aaje Tuesday (06.04.21) si Saifee Masjid Marol ma Magrib ya Fajr Namaaz Imaamat si nahi thai, jaar sudhin ainda Khabar karwama naa aawe.