QURAAN TILAAWAT ARAZ:

SHEHRULLAH NA MUBARAK MAHINA MA QURAAN NI TILAAWAT ni je Niyat kidi chhe, ye Moula tus ni Hazrat ma Dua Mubarak waaste ITS Wesbite par aa misal Araz thai sakse.
Video Tutorial ma explain kidu chhe ye misal nondh kare