Qardan Hasana (Mohammedi Scheme)

Salaam Jameel, Aaje Shehrullah il Moazzam ni 5 mi tarikh che ane Yaumul Jumoa che. Sagla mumineen Qardan Hasana (Mohammedi Scheme) ma potana gharo ma shaamil thai, ane imkaan thai tey waqt, Qardan Hasana Committee na nazdeek raqam jama kare.