NAMAAZ UPDATES:

Salaam ul Jameel, 
Inshallah aaje Somwaar si Magrib Isha ni Namaaz Masjid ma Imaamat si thaase. Fajr anne Zohr/Asr Imaamat si nahi thai. Jem aagal kehwa ma aayu hatu, namaaz ma Fakhat Mumeneen Mardo 15 si 60 waras nej raza che, ehna siwai mumineeen ne iltemas che masjid maa aave nahi, potana gharej ibadad karre anne Government na Guidelines follow karre. Ej misal aapna ghar ma koine Bukhar, Shardi, Khaasi hoi eh bhi ehtiyaad raakhe anne masjid ma aave nahi em guzaarish che.Masjid ma aavnaar mumeneen mask pehni nej, namaaaz noh wakth sambhaali ne 5 min pehle haazir thai jai taaki ITS scanning anne Temp Check barabar si kari sakai. Last minute masjid ma entry nahi kari sakai.Sagla si adban iltemaas che ki yaari aape. Was Salaam