Milad un Nabi SAW Majlis:

Marol Saifee Masjid si aaje 12mi raat, 17 October, Sunday, Eid-e-Milad un-Nabi SAW, ni Majlis, Magrib Isha Namaaz baad foran relay thaase. Syedna Taher Saifuddin ra ane Syedna Mohammed Burhanuddin ra ni waaz Mubarak ni recording bhi Masjid si relay karva ma aavse.
Mumineen Mumenaat ane ehna farzando ehtemam na sathe ehni barakat hasil kare.

Timing: Magrib / Isha namaaz foran baad
Marol Relay Link: http://tiny.cc/AEMRelay

Sagla mumineen MIlad na Mubarak dinno ma Qardan Hasana araz kari barakaat hasil kare.

Wassalam,