Ashara Mubaraka Tayyari

Ashara Mubaraka muqbil chhe, ane apne ehni tayyari karva vaaste, Milad Mubarak ni Raate Majlis ma Syedi Mukasir Saheb {DM} ye Aqa Maula {TUS}, na Paigam Pohchaya ke “Sagla Roz Ek Hazar Waqat “ياحسين” ni Tasbeeh kare”.

Iltemaas chhe, ke, awwalan jem farman thaya hata, sagla Dua-e-Kaamil, Dua-e-Joshan, Dua-e-Nasrul Mahaba ane biji badhi Dua ni Tilawat bhi Roz karey.