Salatus Zawaal Wasila Mubarak Relay

Awti kaale salatus zawaal namaaz 12:50pm shuru thase. 10 Surat ni tilawat na baad Aqa MoulaTUS na wasila mubarak relay thase.

Sagla hazir thai. Koi bhi mumeneen aa Barakat si mehroom na rahe.