MILAD MUBARAK UPDATE:

Aawti Kaale Monday (16.12.19) Dai Al-Mutlak Syedna Mohammed Burhanuddin (R.A) na Milad Mubarak ni Waaz ni Majlis 7.30pm thaase. Majlis ma Aqa Maula TUS ni Audio/Video Recording batawa ma aavse. Sagla si iltemas che wakth ni paabandi saathe haazir thai ne barakat lai.
Majlis baad sagla Mumeneen, Mumenaat, Farzando, Mehmano ne Aqa Maula TUS taraf si Niyaaz nu ezan che.