Jumoa Namaaz and DOA Kaamil

Aavti kaale, YAUME JUMOA’A, Dua-e-Kaamil ni tilaawat 12.40pm shuru thaase.

Te baad namaz thase
Te baad 5 min Istibsaar nu session thase
Te baad jaman thase.

Sagla hazeerin ne Aqa Maula tus tarafsi niyaaz na jaman nu izan che.