Eid-e-Gadeer waaz

18 Zilhajjatil Haram, 19 August, Eid-e-Gadeer na din waaz thaase, te baad misaaq thaase.
Waaz no waqt 10.00am