DAREES – Awti Kaale 16mi Taarikh (Tuesday)

Awti Kaale 6:30 darees parhaase 16 mi taarikh
Teh baad maghrib Isha ni namaz
Teh baad 17 mi raat khatmul Qur’an ni Majlis.
Ehma documentary batawa ma awse